XXX Encontro da APPIA
15 de Maio de 2019 - 18 de Maio de 2019
Centro Cultural Vila Flor - GUIMARÃES

XXVI Encontro Nacional da APPIA
27 de Maio de 2015
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Vila Real